Pernštejn

Pernštejn - Pardubický Pivovar, Porter

Vaření piva má v Pardubicích staletou tradici a sahá až do počátku 14.století. V roce 1491 zakoupil Pardubice od pánů z Pardubic nejbohatší moravský velmož v zemi, Vilém z Pernštejna, který si je vyvolil za centrum velkého panství a začal na počátku 16.století rozvíjet v Pardubicích pivovarnictví. V následujících letech se tento obor velmi dobře rozvíjel, a tak se pardubičtí podnikatelé v roce 1871 rozhodli založit novou společnost – Akciový pivovar Pardubice. O rok později byla dokončena výstavba pivovaru a Pardubický pivovar byl jeden z prvních moderních pivovarů ve východních Čechách. Výroba piva v Pardubicích se nezastavila ani během válek a pokračovala dále. Do roku 1960 byl pivovar podnikovým ředitelstvím i pro ostatní pivovary a od této doby podléhal pod Východočeské pivovary Hradec Králové. Svého osamostatnění dosáhl Pivovar Pardubice začátkem roku 1993. V roce 2006 došlo k sjednocení názvu pivovaru s názvem vyráběné značky a poprvé od doby vzniku byl pivovar přejmenován na Pivovar Pernštejn. Nicméně o pět let později, v roce 2010 došlo ke změně názvu společnosti podruhé, na Pardubický pivovar a.s. Změna byla provedena zejména kvůli snazší identifikovatelnosti značky a navázání na spojení města Pardubice s vařením piva, které vyplývá z historie. Na tuto změnu budou navazovat další, ať už marketingové, jako je rebranding značky Pernštejn, inovace reklamních materiálů, webových stránek, tak také inovace technologického a technického vybavení pivovaru. Z tohoto výčtu je zřejmé, že pivovar má své strategické cíle nastavené dlouhodobě. Výsledkem těchto změn by měla být vyšší produkce pivovaru při zachování veškerých standardů kvality, ale zároveň přizpůsobením se novým trendům na pivovarském trhu. V současné době je pivovar regionální producentem výrobků značky Pernštejn a Porter. Ve své nabídce má 12 druhů piv, od klasického sortimentu přes vícestupňová speciální piva až po netradiční druh piva – Porter. Nelze opomenou také sortiment limonád, který pivovar distribuuje nejen ve skleněných, ale také v plastových lahvích. Pardubický pivovar je regionální výrobce a jako takový má snahu působit především v regionu a blízkém okolí. Zde je zájem především o sudové pivo klasického sortimentu desíti, jedenácti a dvanácti stupňového. Díky nabídce speciálních piv, se pivovar dostává také za hranice regionu do luxusnějších restaurací a hotelů. Zejména pivo Porter si zaslouží svou vlastní strategii pronikání na pivní trh a tak je s ním také nakládáno. Přesto, že český konzument je velmi konzervativní, mají pivní speciály z produkce pivovaru úspěch. Díky spojení silné značky a kvalitní produkce má pivovar naplánováno navýšení výstavu v příštích pěti letech až o 100%, z čehož vyplývá také nutnost rozšíření distribuce i za hranice regionu.
Více na: http://www.porter.cz

Kód: 85908994
Kód: 85908802
Kód: 85908871
Kód: 85908970
Kód: 85908772
Kód: 85908925
Kód: 85908796
Kód: 85909021
Kód: 85909007
Kód: 85908819
Kód: 85908864
Kód: 8594006390026