Joseph Holt of Manchester

Joseph Holt of Manchester

Joseph Holt založil v Manchesteru pivovar v roce 1849 a ten je dodnes v rukou rodiny. Dnes se jedná již o pátou generaci Holtů. Syn zakladatele pivovaru Edward byl v roce 1908 zvolen starostou Manchesteru poté, co se významnou měrou zasloužil o výstavbu městského vodovodu, který přiváděl do města vodu z oblasti Lake District.

Kód: 5039265018494
Kód: 5039265000277